Editores/as

Dr. astarte editor, UCO, España

Dr. José Martínez Delgado, Universidad de Granada, España

Dr. Juan-Luis Montero Fenollós, Universidade da Coruña - Facultade de Humanidades e Documentación Campus de Esteiro - E-15403 Ferrol, España

Carlos Martínez Carrasco, España